Lovsamling for personalansvarlige i offentlig sektor

810

Nytt produkt

Ny utgave oppdatert september 2015 med endringer som trådde i kraft 1. juli og 1. oktober 2015

Flere detaljer

Dette produkter er ikke lenger på lager

392,00 kr eks. MVA

Kvantumsrabatt

Antall Rabatt Du sparer
5 48,00 kr Opp til 240,00 kr
11 96,00 kr Opp til 1 056,00 kr

Mer informasjon

Inneholder

- Arbeidsmiljøloven
- Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
- Arbeidsplassforskriften
- Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven
- Internkontrollforskriften
- Tjenestemannsloven
- Forskrift til tjenestemannsloven
- Forvaltningsloven
- Forvaltningslovforskriften
- Offentleglova
- Offentlegforskrifta
- Personopplysningsloven
- Personopplysningsforskriften
- Ferieloven
- Likestillingsloven (ikr 1. jan 2014)
- Diskrimineringsloven om etnisitet (ikr 1. jan 2014)
- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (ikr 1. jan 2014)
- Diskrimineringsloven om seksuell orientering (ikr 1. jan 2014)
- Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse
- Forskrift om særbehandling av menn

7 andre produkter i samme kategori: