Lovsamling for styrere og pedagogiske ledere i barnehagen (2015/2016)

814

Nytt produkt

Lovsamlingen er oppdatert september 2015

Flere detaljer

23 Produkter

392,00 kr eks. MVA

Kvantumsrabatt

Antall Rabatt Du sparer
5 48,00 kr Opp til 240,00 kr
11 96,00 kr Opp til 1 056,00 kr

Mer informasjon

Ny og oppdatert lovsamling
Lovsamlingen er ajourført september 2015.

Følgende lover inngår bl.a. i lovsamlingen:
- Lov om barnehager (barnehageloven)
- Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
- Forskrift om familiebarnehager
- Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- Forskrift om varig dispensasjon og unntak fra utdanningskrav
- Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
- Forskrift om pedagogisk bemanning
- Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven
- Veileder for utforming av barnehagens utearealer
- Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen
- Utdrag fra Lov om barneverntjenester
- Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
- Forvaltningsloven
- Offentlighetsloven
- Fyldig innholdsfortegnelse
- Omfattende stikkordsregister

Det er få endringer i forhold til forrige utgave. Her er en kort oversikt over hva som er endret:

Hva er endret fra forrige utgave

- Forskrift om tilskudd til barnehager

- Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

§ 3.Moderasjonsordninger er vesentlig endret og det er lagt til merknader til denne paragrafen

7 andre produkter i samme kategori: